• Γερμανικά
  • Αγγλικά
  • Ελληνικά

Φωτογρ. Βιβλία

„augenblicke, Dimitri Soulas,
Fotografien 1967 – 1974“
Εκδότης : Ulrich Pohlmann,
Μουσείο Φωτογραφίας του Μονάχου.
228 σελίδες, 230 Φωτογραφίες. Τιμή 39,90 €
Παραγγελία του Βιβλίου εδώ με e-mail

στιγμιότυπα, Δημήτρης Σούλας,
Φωτογραφίες 1967 / 1974
Εκδότης : Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
228 σελίδες, 230 Φωτογραφίες. Τιμή 29,90 €
Παραγγελία του Βιβλίου εδώ με e-mail